فهرست ثبت نام  0

معرفی دپارتمان محتوا و آموزش الکترونیکی دانش و فناوری بامداد


مرتضی متواضع
  • عنوان: دپارتمان محتوا و آموزش الکترونیکی دانش و فناوری بامداد
  • تاریخ تأسیس: 1386
  • مدیر دپارتمان: مهندس مرتضی متواضع
  • تعداد پرسنل ثابت: 13 نفر
  • خیابان انقلاب؛ خیابان دانشگاه، نبش خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک 56، طبقه 4
  • 021-88200711 021-91300919 021-88879672

تاریخچه دپارتمان


هرچند شرکت دانش و فناوری بامداد از سالیان پیش، فعالیت خود در زمینه آموزش غیرحضوری با تولید محتوای آموزشی چندرسانه ای تحت CD، آغاز کرده بود، اما در ادامع دپارتمان محتوا و آموزش الکترونیکی خود را، با هدف تولید محتوای الکترونیکی و ارایه آموزش های مجازی تأسیس نمود. این دپارتمان، شخصیت جوان، مدرن، علم گرا، توسعه گرا و پویای دانش و فناوری بامداد را نمایندگی می کند و عاملی برای به خدمت گرفتن آخرین دست آوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در واحد آموزش دانش و فناوری بامداد است.


دپارتمان محتوا و آموزش الکترونیکی به بیانی دیگر