فهرست ثبت نام  0

3752
کاربران سامانه

1069
آزمون برگزار شده

8
گواهینامه صادر شده
3/24/2020 11:30:00 AM
اطلاعیه قابل توجه فراگیران دوره کرونا
متن کامل خبر...

2/29/2020 11:30:00 AM
خبر فوری: قابل توجه فعالان کسب و کار و اصناف
متن کامل خبر...

8/21/2019 6:10:00 PM
خبر فوری: با همکاری مشترک سازمان امور مالیاتی و مجتمع دانش و فناوری بامداد برگزار شد:
متن کامل خبر...

8/21/2019 6:00:00 PM
خبر فوری: اعطای مجوز برگزاری آموزشهای فناوری اطلاعات کارکنان دولت به مجتمع دانش و فناوری بامداد
متن کامل خبر...

 مرتب سازی بر اساس